НАЧАЛО | ЗА НАС | ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ | ЗА КОНТАКТИ |

 

"ДУПНИЦА-ТАБАК" АД

 

     Отглеждането на тютюн в България датира от XVII век. В периода 1879 - 1902 година в Дупница се развива тютюнева промишленост. През 1902 година са построени първите тютюневи складове и е поставено началото на тютюневата манипулация в града. До 1923 година броят на тютюневите складове достига 18. През 1947 година се създава предприятие “Тютюнева промишленост” с основна дейност манипулиране и ферментиране на тютюн, подготовка на партиди за износ. От 1980 до 1986г. предприятието е поделение на Стопанско обединение “Булгартабак София”.

     “Дупница Табак”АД,  е дружество, създадено през месец ноември 1993г. с наименование “Дупница - БТ”АД, съгласно Разпореждане №115 на Министерския съвет за преобразуване на СО “Булгартабак” в Булгартабак холдинг ЕАД и още 22 акционерни дружества с държавно участие. В края на 1997г. Държавата, чрез Министерство на търговията и туризма  предприема прехвърляне на притежаваните директно от нея акционерни дялове в дружеството “Булгартабак холдинг”АД. Това прехвърляне е приключило в началото на 1998г. През месец юни 2007г. Булгартабак холдинг прехвърли с договор за покупко-продажба притежаваните от него  акции на физическо лице.

     Сега „Дупница Табак“АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, като 85,35% от тях са собственост на физическо лице, а останалата част – 14,65% от акциите на капитала му са собственост на  други акционери – физически и юридически лица.

     Регистрирания предмет на дейност е изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ, търговия с тютюн и други продукти, изделия и услуги в страната, външнотърговска дейност с тютюн и други продукти, изделия и услуги в страната, външнотърговска дейност с тютюн и други продукти, изделия и услуги, реекспорт, отдаване под наем, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2009 Dupnica Tabak PLC.. All rights reserved. Designed by TemplateYes